Hej Sloveni PDF Ispis E-mail
Administrator   
Tuesday, 04 March 2014

ImageNestankom Kraljevine Jugoslavije u Aprilskom ratu 1941. sa istorijske pozornice nestala je i modifikovana nacionalna srpsko-hrvatsko-slovenačka himna. U jeku Drugog svetskog rata i stvaranja nove Demokratske Federativne Jugoslavije, sa proklamovanom ravnopravnošću južnoslovenskih naroda zaživela je pesma "Hej Sloveni" kao privremena himna. Pesmu "Hej Sloveni" napisao je u Pragu 1834, u vreme panslavističkog pokreta, Samuel-Samo Tomašik, Slovak po nacionalnosti. Pesmi je dao naziv "Hej Slovaci" i napisao je da se ona peva na melodiju poljske pesme Jeszcze Polska nie zginela. Kasnije je promenio ime pesme i posvetio je svim Slovenima. Tomašikova pesma brzo se proširila i postala pesma nacionalnog poziva na jedinstvo u svim slovenskim zemljama. Kod većine slovenskih naroda doživela je brojne jezičke transformacije. Pevana je kao himna još na panslovenskom kongresu u Pragu 1848, na kojem se delegat Vatroslav Lisinski izjasnio kao prvi Jugosloven.

Pesmu su sa jugoslovenskih prostora prvi prihvatili Slovenci još 1848. i pevali je kao "Hej Slovenci". Objavljena je u jugoslovenskoj štampi u vreme stvaranja zajedničke države 1918, a najintenzivnije je proživela kao jugoslovenska himna u periodu narodnooslobodilačkog rata 1941–1945, pa sve do raspada Jugoslavije.

Stara sveslovenska pesma "Hej Sloveni" ponovo se rodila kada je izvedena na otvaranju Prvog zasedanja AVNOJ-a 26. novembra 1942. u Bihaću, na Drugom zasedanju AVNOJ-a 29/30. novembra 1943. u Jajcu, pri dolasku Tita na Vis. U tek oslobođenoj zemlji, na Ustavotvornoj skupštini 29. novembra 1945, kada je Jugoslavija proglašena za republiku, svirana je u "najsvečanijem trenutku" i svi narodni poslanici ustali su i zapevali ovu himnu. Tako je pesma "Hej Sloveni" prihvaćena kao privremena himna.

Zbog nedostataka u pesmi "Hej Sloveni", već početkom 1946. raspisan je konkurs za tekst nove jugoslovenske himne. Međutim, konkurs nije uspeo zbog nemogućnosti da se usklade reči pesme "Himna FNRJ" od Čedomira Minderovića sa muzikom koju su komponovali poznati jugoslovenski kompozitori. Novi pokušaj stvaranja jugoslovenske himne 1959. bio je zajednički rad Mire Alečković i Nikole Hercigonje. Na osnovu njegove kompozicije "Novoj Jugoslaviji" iz 1948. nastala je Svečana pesma prepoznatljiva po prvom stihu refrena "Jugoslavijo, borba te rodila". Ona je 19. aprila 1959. izvedena na svečanoj priredbi u Beogradu povodom 40-godišnjice KPJ. Činilo se da je pronađena prava himna, pa je Saveznom odboru SSRNJ predložena za državnu himnu. Međutim, iako ne javno, predstavnici hrvatskog rukovodstva iz 60-ih godina ocenili su pesmu suviše unitarističkom (naziv Jugoslavija pominje se čak četiri puta, neprestano se insistira na njenom jačanju, "miriše" imperijalistički itd.). Pesnikinja Mira Alečković je odbila da promeni refren ove pesme, pa je "Hej Sloveni" ostala himna Jugoslavije.

Na inicijativu Edvarda Kardelja, Aleksandar Obradović je prilagodio drugi stav Pete Betovenove simfonije za himnu Jugoslavije i ta pesma je izvedena na Dan Republike 1963. u Beogradu, ali ni taj pokušaj nije prihvaćen. Usledili su treći i četvrti konkursi, 1968. i 1973/74. godine, na kojima je prihvaćena melodija Svečane pesme makedonskog kompozitora Takija Hrisika, ali nisu pronađene prave reči za nju zbog čega su i ovi konkursi propali. Poslednjim konkursom za himnu bilo je predviđeno da se usvojena kompozicija himne izvede na 40-godišnjicu socijalističke Jugoslavije 29. novembra 1985. u Beogradu. Međutim, kao i prethodni, i ovaj konkurs ostao je bez odluke o izboru himne.

Tako je, sve vreme od 1945. kao privremena opstala himna "Hej Sloveni". Ustavom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 21. januara 1974. prvi put se spominje postojanje himne u članu 8, ali bez njenog naziva. Zakonom o upotrebi grba, zastave i himne SFRJ od 22. aprila 1977. formalno je uređen status himne "Hej Sloveni" kada je ozvaničena njena privremena upotreba dok Skupština SFRJ ne utvrdi novu himnu. Usvojenom zakonskom odredbom, IX amandmanom iz 1988. na Ustav iz 1974, himna "Hej Sloveni" proglašena je za zvaničnu himnu SFR Jugoslavije. Ponovo se pojavljuje u Ustavu Savezne Republike Jugoslavije 27. aprila 1992. kada je već došlo do secesije jugoslovenskih republika. Ipak, kao takva opstala je po inerciji do proglašenja Ustava Republike Srbije.

Arhiv Jugoslavije 

 

Hej Sloveni

Hej, Sloveni, jošte živi
Duh naših dedova,
Dok za narod srce bije
njihovih sinova.

Živi, živi duh slovenski,
Živeće vekov'ma!
Zalud preti ponor pakla,
Zalud vatra groma!

Nek se sada i nad nama
Burom sve raznese,
Stena puca, dub se lama,
Zemlja nek se trese!

Mi stojimo postojano
Kano klisurine,
Proklet bio izdajica
Svoje domovine!

 

 

Zadnja Promjena ( Tuesday, 04 March 2014 )
 
« Prethodna   Sljedeća »